Pneumopatii interstițiale difuze

Prin intermediul echipei interdisciplinare constituite din medici pneumologi şi radiologi, Spitalul "Dr. Victor Babeş" Timişoara oferă posibilitatea evaluării datelor imagistice ale pacienţilor suspectaţi de patologie interstiţială şi elaborarea unei opinii diagnostice prin consens interdisciplinar.