Pneumopatii interstițiale difuze

Prin intermediul echipei interdisciplinare constituite din medici pneumologi, radiologi și anatomopatologi, Spitalul "Dr. Victor Babeş" Timişoara oferă posibilitatea evaluării datelor imagistice și/sau a probelor bioptice ale pacienţilor suspectaţi de patologie interstiţială şi elaborarea unei opinii diagnostice prin consens interdisciplinar.